deHellingLogoklein
 
SEW DE HELLING
PRIVACY VERKLARING

Januari 2020

Beste bezoeker,

Via deze privacyverklaring willen wij, als Stichting Experimentele Werkplaats De Helling, verder te noemen De Helling, u duidelijk maken dat wij de bescherming van uw persoonsgegevens waarmee wij in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden verwerken en beveiligen wij de door ons verzamelde persoonsgegevens op zorgvuldige wijze. De Helling houdt zich hierbij aan de privacywetgeving zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Middels deze verklaring willen wij u informeren over ons privacy- en cookiebeleid.
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met De Helling door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking

1.1 Uitvoering van overeenkomsten
Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op uw informatieverzoeken over onze dienstverlening, uw inschrijving(en) op de door ons verzorgde cursussen, groepsactiviteiten, vrije inloop, projecten en het verder beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
Wij verwerken hiervoor uw naam (en/of bedrijfsnaam), telefoonnummer, e-mailadres, geboorte datum, aanhef. Waar van toepassing verwerken wij ook financieel of fiscaal relevante gegevens en de met u gevoerde correspondentie.
Deze gegevens worden gebruikt om opvolging te kunnen geven op de door u gedane informatieverzoeken, inschrijvingen voor cursussen en vrije inloop en aangegane overeenkomst(en).
Deze gegevens worden door ons bewaard gedurende de tijd die nodig is om aan uw informatieverzoeken te kunnen voldoen, onze diensten aan u te leveren en de met u aangegane overeenkomsten te kunnen nakomen, waarna deze, tenzij bij wet anders verplicht, worden vernietigd.

1.2 Inschrijvingen en informatieverzoeken
Doet u, via ons invulformulier, een informatieverzoek of schrijft u zich in voor een cursus of activiteit, dan worden uw persoonsgegevens gebruikt om deze verzoeken of inschrijvingen op een behoorlijke wijze te kunnen afhandelen. Deze gegevens delen wij niet met derden.

1.3 Invulformulier
Met de op onze website opgenomen invulformulieren kunt u ons o.a. benaderen voor het  inschrijven voor een van onze cursussen, of voor het doen van informatieverzoeken. Hiervoor vragen wij uw naam (en/of bedrijfsnaam), telefoonnummer, e-mailadres, geboorte datum, aanhef en maken wij, indien van toepassing, gebruik van uw betalingsgegevens zoals aan ons verstrekt door uw bank, gegevens die wij nodig hebben om een overeenkomst met u te kunnen aangaan. Wij bewaren deze informatie totdat u tevreden bent over de wijze waarop wij uw verwachtingen hebben ingelost, en in het geval van de nakoming van een met u afgesloten overeenkomst nog eens zeven jaar langer, overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn.

1.4 Beeldmateriaal
Van de activiteiten die bij De Helling plaatsvinden worden af en toe foto's gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt voor onze social media kanalen, de website, flyer of brochure. Voorafgaande aan het maken van foto’s wordt uw toestemming voor het maken van foto’s en voor bovenstaand gebruik gevraagd. Wanneer u toestemming hebt gegeven maar daar later op terug wilt komen dan kunt u contact met ons op te nemen.

1.5 Nieuwsbrief
Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief doet u dat door het achterlaten van uw naam en e-mailadres. Deze inschrijving is op ieder moment opzegbaar waarbij ook uw e-mailadres wordt verwijderd.

1.6 Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)
Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor het leveren van onze dienst dan wel wanneer wij daartoe wettelijk worden verplicht. Is dit het geval, dan zullen wij u dit vooraf melden met vermelding van de partij met wie de gegevens worden gedeeld.

2. Social media buttons
In het kader van social media staat op onze website een link naar Facebook en Instagram. Doel hiervan is om de bezoeker van onze website de mogelijkheid te bieden om door het klikken naar deze kanalen om onze pagina’s te promoten of te delen. Wij raden u aan om alvorens dit te doen eerst de privacyverklaring van Facebook en Instagram te lezen om zodoende inzicht te krijgen in wat deze site met uw persoonsgegevens doet.

3. Websites van derden
Voor alle websites van derden waarmee wij via een link zijn verbonden, geldt dat onze privacyverklaring niet van toepassing is. Wij vinden het belangrijk om u erop te wijzen dat wij op geen enkele wijze kunnen garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare of veilige manier behandelen. Lees daarom eerst de privacyverklaring van dergelijke websites alvorens ervan gebruik te maken.

4. Beveiliging
Met de door ons genomen beveiligingsmaatregelen streven wij ernaar om misbruik van en ongewenste toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij door het voeren van een strikt autorisatie- en beveiligingsbeleid en het periodiek controleren van de uitvoering daarvan. Qua beveiliging hanteren wij logische, fysieke en organisatorische toegangsbeveiliging. We maken gebruik van Kaspersky internet security, beveiligde VPN toegang en beperken onze geografisch dataopslag tot landen binnen de Europese Unie.

5. Klachten – Autoriteit Persoonsgegevens
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan nodigen wij u uit hierover contact met ons op te nemen. Wij lossen dit graag met u op en wijzen u er daarnaast op dat u het recht heeft uw klacht over onze verwerking ook voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Daartoe kunt U contact opnemen met De Autoriteit Persoonsgegevens

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij zijn een dynamisch bedrijf en als de ontwikkelingen hier aanleiding toe geven zullen wij onze privacyverklaring aanpassen waar dat nodig is. Doen zich aanpassingen voor, dan zullen wij deze op onze website publiceren; reden waarom wij u aanraden regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

7. Inzage, correctie en recht van verzet
Iedere relatie van De Helling heeft het recht om de door ons over hem/haar gehouden persoonsgegevens in te zien. Staan hier onjuistheden in, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken deze te wijzigen of te laten verwijderen. Wilt u weten of wij persoonsgegevens van u hebben, neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op.

Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:
* duidelijkheid verkrijgen over wat wij doen met welke persoonsgegevens;
* inzage verkrijgen in welke persoonsgegevens wij van u hebben;
* correctie laten uitvoeren op fouten in uw persoonsgegevens
* verwijderen van uw (verouderde) persoonsgegevens;
* terugtrekken van door u eerder gegeven toestemming;
* beperken van (bezwaar aantekenen tegen) bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Wilt u niet verder benaderd worden met informatie over ons bedrijf, dan kunt u ons dit melden via:
SEW De Helling, Rozenstraat 49, 6814 ED Arnhem
tel. 026 - 4420675
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.