SpotlightDeHellingGIF


 

De Helling

SpotlichtRGIF 
     

Nieuwsbrief 2020-06 

Corona update
Tijdens de laatste persconferentie van premier Rutte is duidelijk geworden dat vanaf juni Nederland weer een beetje “open” gaat. Het betekend in ieder geval voor De Helling, dat wij onze voorgenomen (her)opening vanaf 2 juni ook daadwerkelijk kunnen doorvoeren. Wel moeten wij gezamenlijk alle mogelijke voorzorgsmaatregelen m.b.t. de Corona aanpak serieus ter harte nemen. Alleen met een gedisciplineerde aanpak, kunnen we De Helling weer draaiende krijgen en houden. 
Vanuit De Helling zorgen we voor relevante aanpassingen zoals gefaseerde aankomst en vertrektijden, gescheiden looproutes, goede (en extra) hygiëne maatregelen en bovenal aangepaste groepsgroottes, zodat de anderhalve meter afstand regel uitvoerbaar is. In de week van 2 t/m 5 juni starten we met de cursusgroepen. Ook onze workshops voor de ISK kinderen gaan in die week weer van start. 
Vanaf maandag 8 juni (her)starten de groepsactiviteiten en de vrije inloop. Voor de vrije inloop deelnemers zijn we voornemens, via een intekenlijst, ruimte te creëren om jullie werkzaamheden bij De Helling weer op te pakken. In de laatste week in mei, krijgen alle Hellingers per activiteitengroep een mail met daarin de specifieke protocollen en procedures. 

Zomerborrel en zomerstop
Anders dan in andere jaren zal De Helling dit jaar open blijven t/m 31 juli.
Vanwege corona en bijbehorende restricties zal dit jaar de zomerborrel komen te vervallen. Uiteraard betreuren wij dit ten zeerste, maar het is ondoenlijk om een grote groep mensen in onze ruimtes (meestal de grote houtwerkplaats) te ontvangen, waarbij de anderhalve meter regel gehanteerd moet worden. Ook ons traditionele etentje / buffet aan het eind van de zomerwerkzaamheden zal om dezelfde reden zeer waarschijnlijk niet kunnen plaatsvinden. Wij hopen met de kerstborrel (gesteld dat dat tegen die tijd wel door kan en mag gaan) alle gemiste hapjes en drankjes ruimschoots in te halen.

In augustus is De Helling gesloten. Onze traditionele zomerwerkzaamheden vinden dan plaats, op de dinsdagen, woensdagen en donderdagen. Belangrijkste focus is de herinrichting van het boekbinderslokaal en de vervanging van de afzuiginstallaties in het edelsmedenlokaal. Vanaf juli hopen we de deelnemers en teams samen te stellen voor deze zomerwerkzaamheden. Via een intekenlijst op De Helling kun je je hiervoor opgeven.

Belangrijke data om te noteren
- 2 juni                    : (her)start cursussen

- 8 juni                    : (her)start groepen en vrije inloop
- 30 juli                   : schoonmaak dag en opruimen
- 31 juli                   : laatste Helling dag voor zomerstop
- augustus               : zomerwerkzaamheden op dinsdagen, woensdagen en donderdagen.
- 4 september         : BHV / EHBO dag (onder voorbehoud)
- 7 september         : opening Helling (start cursussen, groepen, vrije inloop)
- 7 november         : open dag (onder voorbehoud)
- 17 december        : eindejaar schoonmaak
- 18 december        : kerstborrel / jaarafsluiting (onder voorbehoud)
- 4 januari ’21        : opening Helling (start cursussen, groepen, vrije inloop)