Nieuwsbrief februari 2018

Hallo Deelnemer,

kerstborrel 2017 2
Wervelende start
Na onze traditionele kerstborrel en jaarafsluiting op 22 december en twee weekjes rust kon, vanaf maandag 8 januari, iedereen weer volop aan de slag bij De Helling.
Het jaar is op alle fronten goed begonnen met nagenoeg overal volle groepen en cursussen en onze noeste beeldhouwers trotseren kou, wind en regen en zijn gewoon op de woensdagen flink aan het hakken.
  
De Glasfusion afdeling is vanwege de grote belangstelling uitgebreid naar de donderdagochtend. Ook onze keramiek groep is gegroeid en verdeeld over de woensdagmiddag en de vrijdagochtend. Het sieraden / edelsmedenlokaal is inmiddels qua verlichting gereed en na lang wachten zijn de nieuwe krukken begin januari afgeleverd en sieren nu het lokaal. Naast onze sieraden / edelsmeden introductie cursus op de woensdagmiddag o.l.v. Irene van der Horst-Bakker en er is een nieuwe cursistengroep gestart op de dinsdagochtend o.l.v. Coen Mulder.
 
Sketchup jan 2018
Pilot Project
In januari zijn we, onder de naam Sketchup, gestart met een cursus ontwerpen op de computer. Onder de bezielende leiding van Bert Smit werden de deelnemers wegwijs gemaakt in de wereld van het ontwerpprogramma SKETCHUP-MAKE 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=2hLLcQ50RXM)
Het pilotproject van 3 lessen is inmiddels afgerond. We gaan een en ander evalueren en bezien of dit een vervolg gaat krijgen. Een ding is al wel duidelijk: alle deelnemers waren reuze enthousiast! 
Met dank aan Jan Hettinga en Bert Smit. Ook dank aan René van Rijswijk en John Westrik voor hun hulp bij het inrichten van het lokaal.
  
Spreeuwenkastjes1Maatschappelijk projecten
Onverminderd blijven maatschappelijke organisaties bij ons aankloppen voor hulp bij het realiseren van de meest uiteenlopende zaken.
Voor de Edense golfclub Papendal zijn bij ons 25 spreeuwen-broedkasten gefabriceerd, die in de bossen rondom de golfclub geplaatst zijn.  Met dank aan Alexander, Leo, Bert en Faiz.
 
dagplanningskast Siza 1Afgelopen week werd de laatste hand gelegd aan een dag-planningskast i.o.v. SIZA en een paar insectenhuisjes voor De Groene Weg. Met dank aan Faiz, Noortje en Herman van Santen.
 
Maar dat is nog (lang) niet alles. Faiz is druk in de weer met een aantal folderhouders voor de Arnhemse Wereldwinkel; Bert Pas buigt zich over een kapotte molen van een verzorgingstehuis; Een paar dagen geleden werd een kapot spinnenwiel binnengebracht door Zorgboerderij Hoeve Klein Mariëndaal; Voor een nieuwe inrichting van het Coehoornpark zijn we gevraagd om kozijnen te maken voor de originele glas in lood ramen van de kleine eusebiuskerk, die in 1990 werd gesloopt; Recent zijn we benaderd met de vraag om plus minus 30 poten te fabriceren voor een raamwerk als afscheiding in de Skatehal in de St Jozefkerk, aan de Roosendaalseweg in Arnhem, Een unieke plek waar jeugd en kinderen de mogelijkheid geboden gaat worden om hun sport uit te oefenen en lekker bezig te zijn; En last but not least; wij gaan mogelijk nieuwe huisjes ontwerpen en maken voor het jaarlijkse Arnhemse sprookjesfestival.
Voor al deze projecten is de hulp en inzet van onze vrijwilligers onontbeerlijk.
 
Samenwerking met Rijn IJsel / ISK
Dit jaar zijn we een pilot project gestart in samenwerking met de International Schakelklas van Rijn IJsel VAVO. De ISK heeft als taak het geven van onderwijs aan nieuwkomers in Nederland. Zij bereiden de leerlingen voor op doorstroom naar het reguliere onderwijs of op werk.
Gedurende 14 weken (vanaf februari t/m mei) vertoeven, steeds op de donderdag ochtend, zo’n 16 leerlingen bij De Helling, waar zij van Alexander Lienhart en René Kohler een toegesneden lespakket krijgen aangeboden. Het is prachtig dat wij als Helling iets kunnen betekenen voor deze kids, waarvan velen de ergste dingen hebben meegemaakt in hun vaderland en nu in Nederland een veilig nieuw leven moeten zien op te bouwen.
 
Oproep
Wij kunnen een aantal extra handmachines (denk aan boormachines, decoupeerzaag, schroevendraaiers, etc), oude PC’s, (kapotte) mobieltjes, schroeven, bouten, moeren, etc. zeer goed gebruiken. Heb je thuis iets liggen wat je niet (meer) nodig hebt, breng het bij ons, want hier komen deze zaken goed van pas (ook als een en ander kapot is kunnen we het gebruiken).
 
Tot slot
De Helling bruist en sprankelt. Dat is mooi om te zien en te ervaren en is mede het gevolg van de fantastische inzet van alle deelnemers en vrijwilligers bij De Helling en de collegiale en energieke sfeer die hier heerst. Volgend jaar bestaat de Helling maar liefst 40 jaar. Een heus jubileum staat er aan te komen! Een mooi moment dus om al die prachtige verworvenheden van De Helling op een bijzondere manier aandacht te geven. Heb je ideeën, of wil je graag meewerken, meld je aan bij Dorien van Gils. Zij coördineert een werkgroep om dit jubileum voor te bereiden.
 
Armeno Alberts