SpotlightDeHellingGIF


 

De Helling

SpotlichtRGIF 
     

Extra nieuwsbrief i.v.m. Corona Virus april 2020

Beste Hellingers 

Het zal niemand ontgaan zijn, afgelopen dinsdag (31 maart) verkondigde de overheid in een persconferentie de door velen verwachte verlenging van maatregelen die al tot 6 april zouden duren. Dit betekent voor De Helling, dat wij, net als scholen, restaurants, sportclubs, etc., tot 28 april gesloten (moeten) blijven. En dan is het nog maar afwachten of na 28 april het leed geleden is en we weer open kunnen. Wij zijn immers een instelling waar relatief veel ouderen vertoeven, m.b.t. het corona virus dus de meest kwetsbare groep. Ook zitten we bij de Helling soms dichter op elkaar dan anderhalve meter

Bestuur en directie begrijpen dat dit voor alle Hellingers erg vervelend is. Je was wellicht net een belangrijk werkstuk of klus aan het afmaken en dat ligt nu ineens stil. Maar het is helaas niet anders. We zullen dit met z’n allen moeten doorstaan en het vraagt uithoudingsvermogen, begrip en vertrouwen.

Op De Helling ligt niet alles geheel “plat”. Frans en ondergetekende zijn nagenoeg dagelijks op De Helling aanwezig, want voor ons gaat het werk gewoon door. Maar de lege werkplaatsen en ateliers, waar het normaal gesproken gonst van energieke en creatieve dadendrang, maken ons wel verdrietig. En dan heb ik het nog niet eens over de gezellige drukte in onze kantine. Gelukkig kunnen wij nog wel (incidenteel) bepaalde reparatie- en opknapklussen uitvoeren. Wij letten erop dat we met nooit meer dan 3 man op De Helling zijn en genoeg afstand houden. 
Praktisch gezien heeft een en ander tot gevolg dat we de lopende cursussen pas weer kunnen oppakken na 28 april. Tot aan de zomerstop is er dan gelukkig nog wel genoeg ruimte om de openstaande lessen te laten plaatsvinden. Anders is dat met de basiscursus houtbewerken die oorspronkelijk eind maart zou zijn begonnen. Wij beraden ons nog op een oplossing hiervoor. In het ergste geval vervalt deze cursus en “verhuist” deze naar september. 

Ook ontving ik verzoeken van Hellingers of er compensatie dan wel gedeeltelijke restitutie kan komen voor de deelnamekosten aan activiteiten. Uiteraard hebben bestuur en directie begrip hiervoor, wij “leveren” immers nu niet de faciliteit waarvoor u betaald heeft (of nog moet betalen). Wij beraden ons op een gepaste regeling en zullen daar binnenkort verder informatie over verstrekken. Wel willen we een beroep doen op ieders begrip in deze. De kosten voor de Helling stoppen (helaas) niet nu wij noodgedwongen dicht zijn. En de gelden die De Helling ontvangt voor de cursussen, de jaarbijdrage en de activiteiten zijn essentieel voor ons voortbestaan. Als iedereen massaal geld terug gaat vragen gaan wij in zeer grote problemen komen.

Nog een laatste mededeling voor al onze vrijwilligers. Jullie hebben als het goed is via de mail het contract document gekregen. De bedoeling was om hier op De Helling met een ieder van jullie dat individueel even door te nemen en af te ronden. Dat gaat dus niet lukken nu. Ik zal jullie daarom komende tijd bellen en dan handelen we het telefonisch af.      

Voor iedereen heel veel sterkte, blijf gezond en hopelijk tot snel.

Namens De Helling,

Armeno Alberts