SpotlightDeHellingGIF


 

De Helling

SpotlichtRGIF 

Corona update
De Helling is vanaf dinsdag 15 december gesloten tot en met dinsdag 19 januari 2021.

Hopelijk kunnen we op woensdag 20 januari onze deuren weer openen, maar dat zal geheel afhangen van wat we te horen krijgen tijdens de aangekondigde persconferentie van premier Rutte, op 12 januari 2021.2020 12aVoor de aan ons toevertrouwde WMO cliënten en de vrijwilligers die werken aan onze maatschappelijke projecten geldt een door de overheid en door de Gemeente Arnhem bekrachtigde uitzondering. Voor deze groepen kan en mag De Helling de geplande activiteiten voortzetten tijdens de lock-down. Alle betrokkenen worden individueel door De Helling benaderd.
De nog openstaande lessen worden ingehaald vanaf 20 januari 2021, als we weer open mogen. De start van de nieuwe cursussen (voorjaar 2021) zal hierdoor dus opschuiven naar (vermoedelijk) 1e of 2e week in februari.
Ook na de lock-down periode zullen alle Corona maatregelen, zoals reeds vanaf juni bij ons ingesteld, vermoedelijk nog steeds van kracht blijven. Voordat heel Nederland is gevaccineerd en we mogelijk alle Corona misère achter ons kunnen laten zijn we nog wel een tijdje verder. Vanaf 20 januari (gesteld dat we dan weer open mogen) gelden de regels en procedures zoals al van kracht vanaf juni 2020.

Maatschappelijke projecten
Ondanks de Corona problematiek gaat het werken aan maatschappelijk projecten gewoon door bij De helling. De 2e Betjak voor Stichting Ome Joop vordert gestaag en de raamkozijnen voor de Lincoln scoutinggroep zijn bijna 2020 12bgereed. Ook de adapters voor de Ridder zorg & recreatie zijn bijna af. En afgelopen woensdag (23 dec) kon Paul van der Woude het prototype “showen” van de lijst voor digitale tablets voor Ontdekzorg. Het is de bedoeling om 20 van deze lijsten te maken. Kortom: het ‘goede doelen’ werk van De Helling gaat, ondanks Corona, op volle sterkte door. Met heel veel dank en waardering voor al de vrijwilligers, die zich blijvend inzetten voor de goede zaak.

Stage Incentive
Op maandag 8 december kreeg De Helling, uit handen van Angelique Fleuren van Scholengemeenschap De 2020 12cBrouwerij, een stage incentive ter waarde van 300,- euro uitgereikt. De Brouwerij had ons bij Regionaal Werkbedrijf Midden-Gelderland hiervoor genomineerd. Voor ons volstrekt onverwacht is die voordracht gehonoreerd en uiteraard is De Helling zeer vereerd. Hopelijk kunnen we, ondanks de Corona, ook volgend jaar iets (blijven) betekenen voor jong volwassenen op zoek naar een stageplek.

Nieuwe machines
In een eerdere nieuwsbrief berichtten we al van de aanschaf van onze nieuwe vandikte bank, mogelijk gemaakt dankzij een financiële donatie van de Dullertsstichting. Inmiddels is het gehele pakket aan machines aangeschaft 
2020 12dter vervanging van diverse “onveilige” machines, die niet meer voldeden aan de huidige wettelijke vereisten qua NEN
certificeringen. O.a. staat er nu een nieuwe lintzaag en een kleine afkortzaag in de kleine houtwerkplaats en we hebben een nieuw schuurapparaat en een nieuwe zaagmachine in de smederij. Om veilig en verantwoord op deze machines te mogen werken, dien je eerst grondige instructies te krijgen van de betrokken werkplaatsmeesters.  

Mededelingen m.b.t. 2021

  • Onze werkplaatsbeheerder, Frans Putman, zal vanaf 6 januari 2021 t/m medio maart afwezig zijn i.v.m. een operatie en revalidatie. Gedurende zijn afwezigheid worden zijn taken waargenomen door Alexander Lienhart, Johan Gorissen en Wout Loeffen.
  • Beschikbaarheid grote houtwerkplaats:
    Ook in 2021 vinden er cursussen plaats in de grote houtwerkplaats, waardoor de beschikbaarheid voor Vrije Inloop deelnemers soms beperkt is. Dit betreft vooral de donderdagmiddag i.v.m. de cursus houtdraaien en soms op de maandagmiddag en woensdagochtend i.v.m. de houtbewerkingscursussen. Vanaf maart zal de smederij op woensdagen beperkt beschikbaar zijn voor de vrije inloop vanwege de lascursus, die zowel in de ochtend als de middag gaat plaatsvinden op de woensdagen.
  • Recent ontvingen wij het heuglijke bericht, dat de jaarlijkse financiële ondersteuning vanuit de Gemeente Arnhem voor 2021 is goedgekeurd.

Belangrijke data (onder voorbehoud)
24 dec 2020 t/m 3 januari 2021: Helling gesloten voor iedereen (kerstvakantie).
04 januari: Helling open voor WMO en maatschappelijke projecten.
20 januari: opening Helling onder voorbehoud (start groepen, vrije inloop, openstaande lessen cursus 2020).
vanaf februari: start nieuwe cursussen voorjaar 2021.

Tot slot
De Helling is door de Corona crisis het afgelopen jaar in onbekend vaarwater terechtgekomen. Veel van de ons zo vertrouwde zaken liepen allemaal anders. Ook moesten we afzien van onze dierbare jaarlijkse ‘specials’, zoals de zomer en kerstborrels, onze open dag en nog veel meer. Met name de vrije inloop deelnemers ondervonden veel hinder van de Corona restricties. Maar ondanks alle Corona perikelen hebben we met z’n allen De Helling zo goed en zo kwaad als het ging, en niet zelden met wat water bij de wijn, toch draaiende weten te houden. Dat kon alleen maar dankzij de grote flexibiliteit van iedereen die werkzaam is op De helling. Docenten, groep coördinatoren, vrijwilligers en niet-vrijwilligers, alle deelnemers aan de groepen en de vrije inloop en last but not least alle cursisten; veel dank voor jullie inzet, geduld en begrip voor alle ongemakken die we het afgelopen jaar hebben moeten ondergaan. Hoewel we volgend jaar nog niet meteen verlost zullen zijn van de corona restricties, ziet het er met de vooruitzichten van de vaccinaties wel naar uit, dat aan alle Corona ellende een einde komt. Tot die tijd is het nog even volhouden.

De Helling wenst iedereen fijne feestdagen en een mooi en voorspoedig 2021.

2020 12e