SpotlightDeHellingGIF

 

De Helling

SpotlichtRGIF 

Corona update
Vanaf 7 juni, het moment waarop de coronaversoepelingen ingingen, proberen we op De Helling de draad weer een beetje op te pakken. Gelukkig weten velen de weg naar De Helling weer te vinden en alle groepsactiviteiten zijn inmiddels op gang gekomen. Echt druk is het nog niet. De verwachting is, dat het gros van onze deelnemers pas in september komen opdagen. Voor de vrije inloop geldt nu nog wel de reserveringsprocedure. Hopelijk zijn we daar in september vanaf. Ook onze cursussen gaan in september van start. Dit alles uiteraard onder voorbehoud. Je weet immers maar nooit hoe een en ander m.b.t. het Corona virus zich ontwikkelt.
Velen van ons hebben inmiddels twee vaccinaties gekregen, waardoor er toch een zekere vorm van veiligheid heerst op De Helling. En voorlopig moeten we alle corona regels blijven respecteren. 

Zomerperiode
Zoals eerder gecommuniceerd: De Helling is in de maanden juli en augustus open voor de groepsactiviteiten en vrije inloop. Enkel en alleen de week van 30 augustus t/m 5 september zal De Helling gesloten zijn om de start na de zomer op 6 september goed voor te bereiden.

Facturen
Vanaf 19 juli is een start gemaakt met het uitdelen van de facturen. De Vrije Inloopdeelnemers hebben de factuur per post thuisgestuurd gekregen. Ter compensatie van alle ongemakken is naast het openstellen van De Helling in juli en augustus ook een korting van 30% op de factuur doorgevoerd. Uiteraard staat het iedereen vrij om toch het gehele “normale” jaarbedrag (bij wijze van donatie) te voldoen. Dit wordt door De helling in grote dank aanvaard.
Gelrepas houders dienen t.z.t. zich te vervoegen bij Armeno Alberts. De betaling kan gedaan worden met het tegoed dat op de pas staat. Dit moet bij de computer op kantoor van Armeno Alberts.Mocht je van mening zijn dat de factuur niet klopt of dat je ten onrechte een factuur hebt ontvangen: Stuur een mail met je bezwaar aan armeno.alberts@dehelling-arnhem>.

Oproep vrijwilligers
We hopen dat we in september weer “normaal” kunnen functioneren met onder meer het gebruik van de kantine. De Helling is daarom naarstig op zoek naar vrijwilligers, die het leuk vinden en bereid zijn mee te helpen bij de kantoorbezetting en/of de kantine bezetting. Er is al wel een team medewerkers, maar nog niet alle dagen zijn ingevuld. We komen dus nog mensen tekort. Meld je s.v.p. aan bij Frans Putman. 

Belangrijke data (onder voorbehoud)
- vanaf 7 juni                : Helling open voor groepsactiviteiten en vrije inloop
- 30 aug t/m 5 sept     : Helling gesloten
- 1 september              : BHV dag (alleen voor betrokkenen)
- 6 september              : Helling open en start cursussen 
- 26 november             : voorbereiden Open Dag
- 27 november             : Open dag

Tot slot
Hopelijk kunnen en mogen we in september weer koffie en thee serveren in onze kantine. Maar dit zal allemaal afhangen van de speelruimte die vanuit de overheid gegeven wordt. Tot die tijd blijft het verzoek aan allen om tot die tijd zelf voor koffie en thee te zorgen. We willen op 27 november wel weer een Open Dag organiseren. En als dat lukt, dan kunnen we ook weer gezamenlijk het glas heffen tijdens de kerst borrel. Voorafgaande aan de kerstborrel organiseren we een deelnemersbijeenkomst. Datum en tijd volgen later.